Všeobecné obchodní podmínky společnosti TyresNET GmbH

1 Rozsah

1.1 Tyto VOP se vztahují na nákupy uskutečněné zákazníkem (dále jen "zákazník" nebo "vy") na adrese www.pneumatika.com provozované společností TyresNET GmbH (dále jen "TyresNET" nebo "my"). Veškeré služby, produkty a nabídky na webu TyresNET jsou založeny na těchto VOP a podmínkách příslušných internetových obchodů. Pravidla pro web se vztahují, když uživatel navštívil webovou stránku nebo když využil služby dostupné online na webových stránkách.

1.2 Při uzavírání smlouvy se zákazník považuje za spotřebitele, pokud účel jeho objednaných výrobků a služeb nemůže být považován za obchodní nebo samostatnou výdělečnou činnost. Podnikatel je každá fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství, které při uzavírání smlouvy vykonávaly komerční nebo samostatné činnosti.

1.3 Odchylné, protichůdné nebo dodatečné smluvní podmínky se nestanou součástí smlouvy.

2 Uzavření smlouvy

2.1 Na webových stránkách budou zákazníci informováni o cenách a dodavatelích produktů zdarma. Tito dodavatelé jsou registrovaní prodejci v síti TyresNET nebo jinými třetími stranami (včetně partnerů s bílou značkou) (dále jen "online obchody") nabízející produkty na internetu.

2.2 Informace nejsou právně závaznou nabídkou společnosti TyresNET. Poskytované informace jsou automatizované (založené na kanálech) a jsou založeny na informacích, které společnost TyresNET obdržela od internetových obchodů a třetích stran (výrobci, média). Nabídky podle obchodů nebo obchodů třetích stran se aktualizují několikrát denně. V jednotlivých případech mohou existovat odchylky a / nebo nepravdivé informace o cenách (a také pořadí nabídek), době dodání a dostupnosti produktů. Společnost TyresNET nepřebírá odpovědnost za správnost těchto informací. To neplatí, pokud byl společnost TyresNET informována o takových nepřesnostech a neodstranila je nebo nepožadovala od internetových obchodů nebo třetích stran, aby tyto nepřesnosti byly opraveny.

2.3 Zákazník nezakládá při zakoupení produktů z webových stránek žádné smlouvy o nákupu, servisních smlouvách ani žádné jiné smlouvy se společností TyresNET. Smlouvy o produktech nebo službách na internetových stránkách jsou uzavírány výhradně mezi zákazníky a uvedenými internetovými obchody. Proto jsou použitelné VOP internetových obchodů (včetně jejich smluv o zrušení a předpisů pro ochranu údajů).

2.4 Zákazníci mohou být přímo přenášeni prostřednictvím webových stránek TyresNET na webové stránky internetových obchodů, které provedly nabídky (klikněte na tlačítko "Pokračovat"). Povinností zákazníků je ověřit si všechny relevantní informace a jejich měnu, které uvádějí internetové obchody před uzavřením smlouvy nebo zadáním objednávky.

2.5 Zákazník má také možnost uskutečnit nákup přímo na webových stránkách společnosti TyresNET, aniž by byl postoupen na webové stránky partnerských internetových obchodů (klikněte na tlačítko "Přidat do košíku"). Společnost TyresNET v tomto případě není reprezentativní pro jednu smluvní stranu (zákazník nebo internetový obchod) a nebude se stát účastníkem smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a internetovým obchodem. Všechny smluvní závazky plynoucí výhradně mezi zákazníkem a internetovým obchodem. Pro všechny produkty platí zákonná záruční práva. Kromě toho platí VOP online obchodů (včetně jejich storno zásad) a / nebo jejich poskytovatelů platebních služeb. Zákazníci budou o tom při zadávání objednávky výslovně informováni.

2.6 TyresNET poukazuje na to, že nejsou uvedeny všechny online obchody dostupné na trhu. Výběr je na výhradní uvážení firmy TyresNET a internetových obchodů. Zobrazené výsledky porovnání se netýkají úplnosti. TyresNET si vyhrazuje právo smazat jednotlivé produkty nebo služby bez předchozího upozornění.

2.7 Chyby typu můžete opravit v zadávacích polích pomocí klávesnice počítače a myši, dokud nedokončíte objednávku a kliknete na tlačítko pro potvrzení. V souladu s právními předpisy bude k dispozici text smlouvy, ale tento text nebude po uzavření smlouvy uložen.

3 Bez převzetí záruky, bez odpovědnosti za informace třetích stran

3.1 Naše služby se mohou kdykoli změnit nebo upravit. Využijte naše služby dle vlastního uvážení.

3.2 Pneumatika.com nemůže uživateli ani třetí osobě zaručit, že zobrazené informace jsou aktuální, správné a / nebo úplné, ani to, že jsou služby k dispozici kdykoli bez přerušení, včas, bezpečné a bezchybné. Pneumatika.com rovněž nezaručuje, že hardware a software, které jsou kdykoli používány, fungují bezchybně nebo že chyby budou včas nebo vůbec opraveny.

3.3 Naše stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky a obsah, který ukládáme pro ostatní v našich službách na našich serverech a zpřístupňujeme veřejnosti (například popisy produktů nebo ceny internetových obchodů a odkazy na ně). Neřídíme obsah těchto odkazů, protože obsah zpřístupňujeme prostřednictvím služby TyresNET nebo prostřednictvím takových obchodů nebo zdrojů dat.

3.4 Veškeré srovnávací služby přináší společnost TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, Tel 040-73098288, Fax 040-73098289, E-mail :. Info@tarifcheck24.de

4 Omezení odpovědnosti

4.1 Pneumatika.com je odpovědný v případě poškození uživatele (a) v důsledku poranění života, končetiny nebo zdraví v důsledku porušení povinnosti společností Pneumatika.com, (b) podle zákona o odpovědnosti za výrobek z předpokladu záruky (c) v případě, že společnost Pneumatika.com způsobila škodu úmyslně nebo hrubou nedbalostí, a / nebo (d) v případě, že škoda byla způsobena porušením povinnosti společnosti Pneumatika.com, jejíž splnění řádně provádí smlouva a jejich povinnost dodržovat uživatele pravidelně důvěřuje a důvěru (hlavní povinnost).

4.2 Pneumatika.com je odpovědný v případě odst. 1 písm. A), b) a / nebo c) neomezené částky; v případech písmena d) je odpovědnost omezena na předvídatelné typické škody.

4.3 V případech jiných než uvedených v odstavci 1 je odpovědnost společnosti Pneumatika.com vyloučena bez ohledu na právní základ.

4.4 Ustanovení o odpovědnosti v předchozích odstavcích platí také pro osobní odpovědnost důstojníků, zaměstnanců a zástupců společnosti Pneumatika.com.

5 Povinnosti uživatele, zakázané chování

5.1 Uživatel se zavazuje zdržet se činností, které narušují nebo mohou ovlivnit funkční možnosti nabídky na Pneumatika.com (například prostřednictvím softwaru nebo jiných skriptů). To se týká zejména používání softwaru "robot", "spider" nebo "offline čtečka" a procesů, které automaticky generují žádosti uživatelů prostřednictvím Internetu.

5.2 Nesmíte používat naše služby ani jejich části nepoužívat bez předchozího písemného souhlasu k obchodním účelům jakéhokoli druhu, například kopírovat, systematicky získávat, napodobovat, prodávat, pronájmout nebo používat nebo nabízet pro vlastní nebo jiné propagační účely.

5.3 Všechna práva (např. Autorská práva a ochranné známky) do našich databází, počítačových kanálů, přímého obsahu, který vytváříme, jsou vyhrazeny.

6 Ochrana dat

Pro soukromí si prosím přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

7 Uživatelský účet

7.1 Pneumatika.com nabídky v přihlašovací oblasti jsou součástí volného osobního účtu ("Uživatelský účet") pro uživatele. Registrace pro uživatelský účet je dobrovolná. V uživatelském účtu se uživatel může rozhodnout pro odhlášení / odhlášení newsletter a nákupní seznam produktů.Uživatel může přidat produkty do svého nákupního seznamu a odstranit je.Na implementaci a / nebo řízení jakýchkoli objednávek uživatele s poskytovatelem není možné přes uživatelský účet.

7.2 Je-li uživatel zákazníkem, musí být během registrace.

7.3 Při registraci musí uživatel vyplnit políčka označená jako povinná v registračním formuláři. Tím je možné zvolit e-mailovou adresu uživatele a heslo. Uživatelské jméno a rok narození jsou volitelná pole.

7.4 Uživatel nemá povoleno udržovat více uživatelských účtů na Pneumatika.com. Pneumatika.com si vyhrazuje právo odstranit více registrací.

7.5 Informace zadané uživatelem v době registrace (povinné a nepovinné) musí - pokud není uvedeno - musí být správné a úplné. Pokud se po registraci změní e-mailová adresa uživatele, musí uživatel okamžitě provést změny v nastavení profilu svého uživatelského účtu a tam označit upravenou e-mailovou adresu. Pneumatika.com nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli v případě, že uživatel nezadal správně správnou e-mailovou adresu. Uživatel může kdykoli změnit své heslo a své údaje.

7.6 Údaje o přístupu uživatele, zejména jeho heslo, jsou důvěrné a nikomu je nesmí a neměly by být sdíleny. Pověření by uživatel měl ukládat proti přístupu třetím stranám. Pokud má uživatel důvod domnívat se, že třetí strana získala přístup k přístupu a / nebo uživatelskému účtu, je požádán, aby informoval Pneumatika.com o všech relevantních okolnostech okamžitě dopisem, faxem nebo e-mailem. Pneumatika.com v případě oprávněného podezření na přístup třetí strany k přístupu a / nebo užívání uživatelského účtu třetími stranami, uživatelský účet blokován nebo smazán po konzultaci s uživateli velmi dočasně.

7.7 Uživatel je zodpovědný za požadovaný záložní seznam nebo vlastní obsah.

7.8 Uživatel nesmí používat Pneumatika.com k neoprávněným účelům za účelem zranění nebo poškození jiného uživatele jeho uživatelským účtem. Použití účtu k obchodním účelům není povoleno. Porušení těchto povinností pod názvem Pneumatika.com. odstranit účet. Uživatel nemá oprávnění k vytvoření nového účtu na webu Pneumatika.com po přestupku.

7.9 Uživatel může kdykoli ukončit svůj účet bez uvedení důvodů. Chcete-li účet zrušit a odstranit nastavení profilu jeho uživatelského účtu, měl by uživatel odeslat a zaslat e-mail info@tyres.net nebo TyresNET GmbH, Amalienstr. 71, 80799 Mnichov Německo. Pneumatika.com může ukončit uživatelský účet uživatele bez upozornení v průběhu šesti týdnů na konci měsíce zasláním e-mailu do registrovaného nastavení profilu e-mailové adresy uživatelského účtu. S účinným datem ukončení je uživatelský účet uživatele zcela smazán.

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Doplňkové dohody k těmto podmínkám použití neexistují.

8.2 Pokud jsou některá ustanovení těchto Podmínek nebo jsou neplatná, nemá to vliv na platnost předpisů.

8.3 Platí německé právo.

8.4 Pokud je uživatel obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo veřejným zvláštním fondem, je příslušným místem, kde sídlí Pneumatika.com, kde se jedná o všechny spory.

9 Odpovědnost

9.1 Společnost TyresNET je odpovědná za jakékoliv škody nebo škody na zákazníkovi, jako je: a) úmrtí, zranění těla nebo zdraví, které jsou důsledkem porušení povinností společnosti TyresNET nebo jejího právního zástupce nebo jeho zastupujícího zástupce, b) Zákon o odpovědnosti za výrobek v případě převzetí záruky nebo podvodného zkreslení, nebo (c) společnost TyresNET nebo její zákonní zástupci nebo zástupní zástupci způsobili škodu úmyslně nebo hrubou nedbalostí a / nebo (d) společnost TyresNET způsobila škodu způsobenou na porušení povinnosti, jehož plnění je zásadní pro řádné plnění smlouvy a na které se zákazník může oprávněně spoléhat (kardinální povinnost).

9.2 TyresNET je nekonečně odpovědný v případech oddílu 1 písm. A), b) a / nebo c). Pokud jde o zbytek, odpovědnost se omezuje na předvídatelné škody typické pro smlouvu.

9.3 V případech jiných než uvedených v odstavci 1 je odpovědnost společnosti TyresNET vyloučena bez ohledu na právní základ.

9.4 Ustanovení o odpovědnosti v předchozích odstavcích platí také pro osobní odpovědnost důstojníků, zaměstnanců a zástupců společnosti TyresNET

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Německé právo je použitelné s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. EU vytvořila portál pro pomoc nespokojeným zákazníkům. Pokud byste měli nějaké stížnosti týkající se produktů nebo služeb zakoupených u nás prostřednictvím internetu, můžete najít orgány pro řešení sporů na mimosoudní řešení zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Vezměte prosím na vědomí, že v některých odvětvích av následujících zemích (k 22.06.2016) neexistují subjekty pro řešení sporů: Chorvatsko, Lucembursko, Rumunsko a Španělsko. Takže by bylo možné, že tento portál nemůžete využít k řešení sporu s námi v těchto zemích.

10.2 Dodatečné dohody neexistují.

10.3 Je-li zákazník obchodníkem, veřejnoprávní právnickou osobou nebo veřejnoprávním zvláštním fondem, místo plnění a soudní příslušnost pro všechny druhy soudních sporů založených na této smlouvě musí být v sídle společnosti TyresNET. To platí i v případě, že je zákazník podnikatelem bez obecného soudního působení v Německu nebo je-li jeho obvyklé bydliště v okamžiku podání žádosti neznámé. Možnost společnosti TyresNET podat žalobu proti zákazníkovi na jiném právním místě zůstane nedotčena.

10.4 Pokud je jakékoliv ustanovení těchto podmínek zcela nebo částečně neplatné, platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, včetně zbývajících podmínek, nebude dotčena. Zákonná ustanovení nahradí neplatná ustanovení. To platí i v případě, že by smluvní podmínky měly mít nepředvídané opomenutí.

Zpět na začátek